« Каква е разликата между

оценяване на имот

и консултация ?

Процесът и осъществяването на покупко – продажба на недвижими имоти изисква специфични познания и подготовка.


За да оптимизирате шансовете си за реална продажба и да сключите сделка, която удовлетворява вашите потребности,


Studio4.marketing ви съветва да се доверите на специалистите в бранша.

 • Оценка

  Пазарната оценка на имот може да бъде направена единствено от оценител, който има нужното образование, подготовка, релевантен опит и притежава валиден сертификат, издаден от КНОБ.


  Оценяването е комплексна задача, която отнема време, поради специфичността на анализа, който оценителя извършва, за да отговори обективно и обосновано на въпроса „Каква е стойността на конкретния имот към даден момент“.


  Стойността не е статична величина и се изменя във времето, повлияна от множество фактори. След като оценката бъде направена, нейният възложител получава документ, представляващ официален доклад. Анализът на всички касаещи имота данни и изведената стойност, спрямо целта на оценката, са направени съобразно БСО и международните стандарти.


 • Консултация

  Консултация за текуща цена на имота ви може да получите от брокер на недвижими имоти, който има нужната практическа подготовка и е професионалист.


  В България все още няма закон, регламентиращ правата и задълженията на лицата, опериращи като брокери по недвижими имоти. Има квалификационни курсове, както и учебни заведения предлагащи програми за подготовка на кадри, но те са препоръчителни и дори без такава подготовка, е възможно практикуването на дейност като брокер. Когато се обръщате към услугите на агенция за недвижими имоти, ще спечелите ползи, ако фирмата е член на НСНИ.


  Мнението на агентът по недвижими имоти ще се основава на скорошни сделки, които той е осъществил, за имоти, разположени в сходен район и притежаващи сходни характеристики спрямо вашия имот. Важно е да сте наясно, че става дума за мнение на посредник, което при друг посредник може да е различно, според обема на осъществени сделки. Консултациите на брокери обикновено са безплатни и не са обвързани с официално становище.